Dialog_pokolenia_Praga WEB

V úterý 8. září 2015 jsme v Bulharském kulturním institutu v Praze zahájili novou sezónu výstavou Rozhovor napříč pokoleními. Ředitelka BKI Galina Todorova představila hlavní akcenty našeho podzimního programu a popřála hostům vernisáže krásné zážitky s bulharským uměním.
Výstava byla připravena ve spolupráci s Muzeem Dečko Uzunov a tak není s podivem, že na vernisáži promluvila ředitelka Muzea, Borjana Pavlova. Dalším hostem byla známá ilustrátorka Tonya Goranova, která se pravidelně účastní plenérů organizovaných Muzeem Dečko Uzunov.
V Galerii BKI-Praha jsou k vidění akvarely Dečko Uzunova, velkého mistra výtvarného umění, a společně s nimi i práce dalších bulharských malířů. Najdete zde akvarely umělců jako je Tonya Goranova, Jana Kamenova, Zara Bujuklijska, Nikolaj Janakiev, Christo Kardžilov, Dejan Valkov, Cviatko Ostoič a Svetoslav Nedev. Jejich obrazy vznikaly během výše zmiňovaných akvarelistických plenérů pojmenovaných po Dečko Uzunovi.
Kolekce byla pro Prahu vybrána u příležitosti dvou výročí. Letos je tomu právě padesát let od zvolení Dečko Uzunova předsedou Svazu bulharských výtvarníků a sedmdesát let od jeho jmenování rektorem Národní výtvarné akademie v Sofii. Výstava neilustruje jen dílo velkého mistra, ale představuje generace umělců, které ovlivnil svými uměleckými výrazovými prostředky a stylistickými postupy.
Vybrat kolekci tak, aby mohla zahrnovat obrazy výrazné umělecké osobnosti a jejích následovníků, aniž by působila komparativně, není jednoduché. Zde se to ovšem povedlo. Výstava má ucelený a harmonický charakter. Jak její název napovídá, jedná se o rozhovor, komunikaci prostřednictvím umění. A to nejen mezi umělci několika generací, ale mezi nimi a samotným publikem. Přijďte se o tom přesvědčit do Galerie BKI-Praha sami.

Partneři

Svilen Todorov © 2014 www.st-concept.com All rights reserved.