DSCN9231

Bulharský kulturní institut v Praze ve spolupráci s Arcidiecézí olomouckou připravili výstavu Ikonografie výtvarnice Stefky Nikolové. Expozice vkapli sv. Cyrila vBazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metodějeje věnována slovanským prvoučitelům sv. Cyrilovi a Metodějovi, patronům Evropy. Vystaveno je zde dvacet replik nejvýznamnějšíchpravoslavných ikon.

Místo pro instalaci výstavy nebylo vybráno náhodou. Velehrad je jedním z nejznámějších duchovních center ve Střední Evropě. Samotná arcidiecéze byla v 9. století sídlem sv. Metoděje. Zde sloužil ve slovanském, tedy staroslověnském jazyce, a bojoval s trojjazyčnou herezí poté, co byl v roce 869 papežem Hadriánem II. jmenován moravským a panonským biskupem. V roce 885 umírá ve Velehradu. Místo jeho hrobu není doposud přesně známé, za pravděpodobné se pokládá nalezený hrob v základech boční zdi presbytáře kostela v Uherském Hradišti-Sadech. Podle informací od organizátorů Dnů dobré vůle navštívilo Velehrad během prvních červencových dnů 35 000 lidí.

Oficiální program v kapli sv. Cyrila byl zahájen vystoupením sboru Stojanova gymnázia. Publikum bylo přivítáno představeným velehradské farnosti, panem Petrem Slintákem, Alešem Mergentalem, starostou Velehradu, Lačezarem Petkovem, velvyslancem bulharské republiky v ČR, olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským Mons. Janem Graubnerem, českými poslanci i autorkou ikon Stefkou Nikolovou.

„Je pro mne velkou ctí, že právě na tomto místě a touto expozicí pokračují oslavy díla slovanských prvoučitelů Cyrila a Metoděje v České republice a že se zároveň stala součástí programu věnovanému bulharskému předsednictví EU, které převezeme v lednu 2018.“ uvedl bulharský velvyslanec Lačezar Petkov.

Ikony vystavené ve Velehradu byly napsány zcela v duchu pravoslavného ikonografického kánonu. Autorka ikony píše specifickou technikou patinování, která dílům dodává unikátní výraz tepla a autentičnosti a co nejvíce je přibližují originálním vyobrazením.

Ikony Ježíše Krista, Sv. Bohorodičky, Sv. Jiří a svatých bratří Cyrila a Metoděje jsou hlavními exponáty výstavy, kterou je možné si ve Velehradu prohlédnout do konce srpna 2017.

Partneři

Svilen Todorov © 2014 www.st-concept.com All rights reserved.