DSCN6339

Velvyslanectví Bulharské republiky, Národní knihovna ČR a Bulharský kulturní institut představili výstavu Bulharští Češi. Výstava vznikla jako projekt Bulharské tiskové kanceláře za podpory Státního úřadu Archivy a Poštovní banky.

Ve výstavním prostoru Národní knihovny přivítal návštěvníky ředitel NK, pan Petr Kroupa, velvyslanec Bulharské republiky v ČR Lačezar Petkov a Galina Todorova, ředitelka Bulharského kulturního institutu. Expozici představil Maxim Minčev, ředitel Bulharské tiskové kanceláře, a kurátor výstavy Ivo Chadžimišev.

„Když hovoříme o evropské integraci, vzájemné pomoci, která by měla mezi evropskými národy existovat, je dobré si připomenout, že již na konci 19.století lze nalézt takový případ u dvou národů – jednoho středoevropského a jednoho balkánského. Po osvobozenecké Rusko-turecké válce (1877-1878) míří do Bulharska množství Čechů s vizí pomoci mladému slovanského státu. Po několik desetiletí generace českých intelektuálů, podnikatelů, vědců, veřejně činných osobností přichází pracovat na prosperitě naší země a jsou skutečným příkladem evropské, slovanské solidarity. Tato výstava je věnována zejména jim a představuje pouze zlomek Čechů, kteří zanechali významnou stopu v nejrůznějších oblastech života Bulharska.“

Celkem dvacet šest panelů přináší bohatý textový a fotografický materiál, který odhaluje jen zlomek informací o životě a díle mnohých Čechů, kteří přispěli k rozvoji Bulharska po Osvobození v roce 1878. Podrobněji se výstava věnuje dvacítce Čechů, známých a pro Bulharsko významných osobností, kteří svým příběhem mohou dodnes inspirovat českou i bulharskou společnost. Mezi nimi jsou dr. Konstantin Jireček, první ministr osvěty, Ivan Mrkvička, Jaroslav Věšín a Josef Pitter, zakladatelé bulharského výtvarného umění, bratří Karel a Hermenegild Škorpilovi, zakladatelé bulharské archeologie, Jiří (Georgi) a Teodor (Bogdan) Proškovi, stavitelé, podnikatelé a autoři prvního územního plánu města Sofie.

„Všechny materiály, které jsme použili k vytvoření panelů, jsou zachovány ve státním archivu. Naší prací bylo přinést na světlo vzpomínku na tyto osobnosti a jsem vděčný vedení BTK, že se rozhodlo podpořit realizaci tohoto inteligentního dvoujazyčného projektu. Je vyjádřením naší vděčnosti k těmto tzv. bulharským Čechům v Bulharsku, ale i v Čechách. Osobně jsem byl motivován osobními vzpomínkami na vztahy s českými rodinami Cibulkových a Burešových. Jedni byli zakladateli hudební kultury a druzí (přesněji pan Ivan Bureš) zakladateli bulharské entymologie a přírodních věd.“, doplnil kurátor Ivo Chadžimišev.

Expozice v Národní knihovně byla navíc obohacena o knihy z fondu Slovanské knihovny, tématicky vybraných PhDr. Ivanou Srbkovou.

 

Po Osvobození Bulharska v roce 1878 nastupuje mladý bulharský stát rychlými kroky cestu budování a růstu svých institucí, cestu hospodářské modernizace a duchovního rozvoje. Byl to dlouhý proces, který si vyžadoval úsilí připravených a vyškolených odborníků. Na úsvitu svého budování nedisponovala bulharská společnost dostatkem osobností, které by splňovaly požadavky doby. K vyplnění těchto mezer bylo zapotřebí výuky a práce několika generací.

Proto je vděčnost Bulharů vůči prvním Čechům, kteří přijeli do právě osvobozeného Bulharska a přispěli k jeho budování, nesmírná. Je nesporným faktem, že neexistuje žádná oblast veřejného života, do které by nebyla zapsána jména Čechů, kteří přispěli svými znalostmi a dovednostmi k bulharské prosperitě.

Výstava potrvá do 25.2.2017.

Partneři

Svilen Todorov © 2014 www.st-concept.com All rights reserved.