Survačka je ozdobená větev dřínu obecného, se kterou podle starého bulharského obyčeje lidé na Nový rok koledují – obcházejí domy a hospodářům přejí vše dobré. Během dílny si můžete vyrobit vlastní survačku, dozvíte se, jak obyčej probíhal a co bylo během něj odříkáváno. Dílna je určena všem věkovým kategoriím.

Partneři

Svilen Todorov © 2014 www.st-concept.com All rights reserved.