knigaa

обяввява Катедрата по южнославянски и балканистични изследвания,

Философски факултет, Карлов университет

в партньорство с Българския културен институт в Прага

Конкурсът се посвещава на 140-годишнината от рождението на Йордан Йовков (09.11.1880 – 15.10.1937),

забележителен майстор на словото, хуманист, класик на българската литература.

Конкурсът включва две секции:

Условия за участие:

  • Конкурсът е насочен към всички, които проявяват интерес към словесното изкуство (превод, творческо писане, литературна критика) и са на възраст до 35 години.
  • Желаещите могат да участват както в двете секции, така и в една от тях по свой избор.
  • Краен срок за изпращане на текстовете (превод и/или есе): 20 април 2020.
  • Текстовете изпращайте на следните имейл адреси:

Гинка Бакърджиева: ginofil@gmail.com

Марцел Черни: marcel.cerny@ff.cuni.cz

Протичане на конкурса:

  • Получените текстове се оценяват от компетентно жури в петчленен състав.
  • Резултатите от конкурса в секция Превод и в секция Есе се обявяват най-късно до 24 май 2020 по случай Деня на славянската писменост и култура.
  • Победителите в съответните секции ще бъдат наградени с книги и получават грамота.
  • Най-добрите текстове ще бъдат публикувани.

Парньори