cover-Josef Pitter web

Ve čtvrtek 17. září 2015 představí Národní galerie v Sofii a Bulharský kulturní institut v Praze výstavu a album věnované zakladateli bulharské grafiky, Josefu Pitterovi (1881-1925).
V den svátku bulharského hlavního města Sofie budou v bývalém královském paláci vystaveny kresby, akvarely, olejomalby a zejména grafiky českého malíře, který si v Bulharsku pozměnil jméno a podepisoval své obrazy jako Josif. Expozice byla sestavena zejména z fondu 13 století Bulharska, tedy z obrazů, které Bulharsku věnoval syn českého grafika, pan Vladimír Pitter a doplněna grafikami, fotografiemi a dalšími materiály z archivu vnuka českého umělce, pana Václava Pittera.
Josef Pitter měl velkou zásluhu na rozvoji a modernizaci osvobozeného Bulharska, žil v letech 1909 až 1921. Stal se prvním přednášejícím na Státní umělecko-průmyslové škole v Sofii v oboru, jehož základy sám pokládal. A obor grafiky vedl i v době, kdy ze školy vznikla Výtvarná akademie. Jeho přínos se netýká jen samotného oboru grafiky, ale i rozvoje vzdělávacího systému napříč výtvarným uměním. Nezanedbatelný význam má i jeho práce v oboru užité grafiky (bankovky, cenné papíry, kalendáře atd.).
Celý projekt věnovaný Josefu Pitterovi inicioval Bulharský kulturní institut v Praze. Pražský tým institutu si dal za cíl vyjmout jméno Josefa Pittera z archivů a důstojně ho představit bulharskému a českému publiku. Práce na projektu začala před více než rokem a půl na setkání pracovníků BKI-Praha s vnukem Josefa Pittera, panem Václavem Pitterem. Záhy byli do projektu zapojeni historička umění doc. Ruža Marinska z Nové bulharské univerzity, Anelia Nikolaeva, vedoucí Národní galerie v Sofii a doc. Dimo Kolibarov, přednášející na katedře grafiky Národní výtvarné akademie. Postupně se okruh přívrženců rozšiřoval mezi státní instituce, umělce i dárce. Během podrobného studia a odborného zpracování umělcova archivu, byla objevena zajímavá a dodnes neznámá fakta z jeho života.
Kniha Josef Pitter (1881-1925), která výstavu doprovází, obsahuje naučnou studii a více než dvě stě reprodukcí Pitterových prací a archivních materiálů. Publikace je trojjazyčná (angličtina, bulharština, čeština) a vyšla s finanční podporou ČEZ Bulharsko, Národního fondu „Kultura“ a programu Komunikační strategie Bulharské republiky pro Evropskou unii. Je určena širokému a různorodému publiku jak v Bulharsku a České republice, tak i jinde po světě.
Expozice bude v upravené podobě představena během listopadu i českým obdivovatelům výtvarného umění.
Josef Pitter se narodil v roce 1881 v Černém Kostelci. Vystudoval Průmyslovou školu na Smíchově a pracoval v nakladatelství V. Neubert. V roce 1908 se oženil s Emou Hradskou a o rok později společně odcestovali do Bulharska. Zde byl do roku 1913 „mistrem grafických umění“ na Umělecko-průmyslové škole v Sofii. V roce 1913 mu vyšlo album, které obsahovalo jeho kresby a grafiky zachycující Sofii (mešita a staré lázně, Národní divadlo, kostel sv. Sofie, Orlí most aj.). V letech 1914 až 1921 vyučoval na Státní umělecko-průmyslové škole v Sofii (pozdější Státní výtvarná akademie). Kromě techniky litografie zavedl výuku leptu. Jeho žáky byli bulharští umělci Nikolaj Rajnov, Vasil Zachariev, Georgi Železarov, Emanuil Rakarov, Petar Morozov a další.
Na konci roku 1921 se vrátil do Československa, kde se stal technickým ředitelem v závodech Neubert&syn. Zemřel v Praze v roce 1925. Jako památka na něj zůstalo nespočet grafik zobrazujících Sofii a její okolí, ale i malebnou Prahu.

Partneři

Svilen Todorov © 2014 www.st-concept.com All rights reserved.