Dora Gabe 130 web

Ke 130. výročí od narození bulharské spisovatelky Dory Gabe (1886 – 1983) byl připraven obsáhlý program. Společně s Památníkem národního písemnictví jsme vybrali cenné dokumenty, které byly poprvé představeny široké veřejnosti. Návštěvníci literárního čtení si mohli prohlédnout originály a kopie dopisů, pohlednic a telegramů bulharské spisovatelky s Vítězslavem Nezvalem, rukopisy překladů, knihy aj. Do kolekce byly zahrnuty i dvě neznámé fotografie Dory Gabe, které českému básníkovi poslala ve 30. letech 20. století.

Zvláštním hostem literárního večera byla PhDr. Dana Hronková, jedna z největších odbornic na bulharskou literaturu, její české kontexty a dílo Dory Gabe. Významná literární vědkyně seznámila publikum se zajímavými fakty ze života a díla bulharské spisovatelky. Rozhodně nejzajímavější byly její vzpomínky na osobní setkání a rozhovory se spisovatelkou. Během nich se dozvěděla mnohé o profesionálním i osobním vztahu Dory Gabe a Vítězslava Nezvala.

PhDr. Ivana Srbková provedla coby moderátorka hosty večerem a navíc jim zapůjčila k nahlédnutí několik unikátních vydání, např. český překlad knihy Dávno s ilustracemi Toyen.

Na dvě hodiny jsme se během červnového večera přenesli do třicátých let 20. století, nezapomenutelné atmosféry a literárního a kulturního života, ke kterému osobnost Dory Gabe určitě patří.

Partneři

Svilen Todorov © 2014 www.st-concept.com All rights reserved.