Načítání akcí

« všechny akce

  • Tato akce již proběhla.

JAZYK MÉDIÍ

Únor 19, 2015 @ 6:00 pm - 8:00 pm

Navigace pro akce

JAZYK MÉDIÍ, premiéra knihy Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci Mgr. Božany Niševy, PhD.

Večer věnovaný současným masmédiím, jejich jazyku a inovacím v něm. O představované knize promluví v kontextu česko-bulharské vědecké spolupráce PhDr. Olga Martincová, CSc., jejíž jméno je spjaté s ustálením neologie, vědního oboru věnujícího se zkoumání a popisu jazykových inovací, jako samostatné lingvistické disciplíny. PhDr. Veselin Vačkov, Ph.D. se na dění v oblasti jazyka médií podívá nejen z pozice novináře, vedoucího redaktora a ředitele jednoho z nejvlivnějších českých deníků – Lidové noviny.
Monografie je věnována současné lexikální a slovotvorné dynamice ve dvou geneticky sice blízkých, avšak typologicky odlišných a územně vzdálených jazycích – češtině a bulharštině.

V dnešním veřejném prostoru se často diskutuje o úloze médií a jejich jazyka při utváření představ o světě, ve kterém žijeme. Jeden z možných pohledů na tento problém nabízí nedávno vydaná kniha lingvistky dr. Božany Niševy Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií).

Jazyk médií je neuralgickým bodem dnešní veřejné komunikace a mezi aktuální otázky o jeho podstatě patří například tyto. Jaké je řečové chování autorů mediálních textů fungující jako vyjadřovací vzor v širších komunikačních sférách? Kde jsou meze tolerance vůči nově přejatým slovům a výrazům? K jakým změnám ve slovní zásobě dochází a je potřeba je regulovat jazykovými zákony? Některé z možných odpovědí zazní na premiéře knihy dr. Božany Niševy, vyučující na Univerzitě Karlově v Praze a vědecké pracovnice Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. O představované knize promluví v kontextu česko-bulharské vědecké spolupráce PhDr. Olga Martincová, CSc., vedoucí autorského kolektivu Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., který připravil k vydání dva svazky slovníku Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. Její jméno je spjaté s ustálením neologie, vědního oboru věnujícího se zkoumání a popisu jazykových inovací, jako samostatné lingvistické disciplíny. PhDr. Veselin Vačkov, Ph.D. se na dění v oblasti jazyka médií podívá jak z pozice novináře, vedoucího redaktora a ředitele jednoho z nejvlivnějších českých deníků – Lidové noviny, tak jako lingvista, doktor Univerzity Karlovy v Praze a člen Anglického lingvistického spolku i Svazu bulharských vědců.

Z recenzí knihy:

Předložená monografie je svou tematikou společensky i vědecky aktuální a přispívá nepopiratelně k rozvoji slavistického bádání. Její klady jsou jak ve složce teoreticko-metodologické, tak ve sloce analytické a interpretační.

Ph.Dr. Olga Martincová, CSc.

Při „inovačních“ procesech, které probíhají v slovní zásobě těchto jazyků na přelomu tisíciletí, se historicky odlišné vývojové prostředí (středoevropské vs. balkánské) nutně různým způsobem střetává se současným prostředím „globalizačním“, „posttotalitním“ či označovaným ještě dalšími atributy. Právě porovnávací jazyková analýza tohoto střetávání je jádrem monografie a přináší nové poznatky.

Ph.Dr. Ludmila Uhlířová, CSc., dr. h. c.

Podrobnosti

Datum:
Únor 19, 2015
Čas:
6:00 pm - 8:00 pm

Místo konání

Galerie BKI-Praha
Klimentská 6, Praha 1, Galerie BKI-Praha, Prague Česká republika
+ Mapa Google

Partneři

Svilen Todorov © 2014 www.st-concept.com All rights reserved.