Lapidarium obálka moia

Kniha: Lapidárium

(Лапидариум)

Debut Lapidárium dnes už uznávaného a světově respektovaného bulharského autora Georgi Gospodinova, jehož knihy byly přeloženy do mnoha jazyků, je lapidární jako text tesaný do kamene – krátký a zdánlivě prostý. V několika málo verších jsou řečeny nejen všeobecně uznávané pravdy, ale básně často skrývají i druhou rovinu. Gospodinov tak dává každému čtenáři právo zapojit se do jeho poezie, protože většinu jeho básní lze pochopit více způsoby. Rád využívá mnohoznačnost jednotlivých výrazů, které nechává promlouvat v neobvyklých metaforách, experimentuje s jazykem, ale důležitá je pro něj i grafická podoba básní. V knize se prolíná milostná poezie s filozofickou rovinou i s hříčkami se slovy.

Autor: Georgi Gospodinov

Georgi Gospodinov (1968) patří v současné době mezi nejpopulárnější a také nejpřekládanější bulharské autory se širokým tvůrčím záběrem – publikoval básně, dramata, podílel se i na scénářích, operním libretu či komiksu. V češtině vyšly jeho prozaické knihy Přirozený román (v českém překladu Ivany Srbkové vydalo Nakladatelství Lidové noviny v roce 2005), povídkový soubor Gaustin neboli Člověk s mnoha jmény (taktéž v překladu Ivany Srbkové vydalo Nakladatelství Lidové noviny v roce 2004) a románová kniha Fyzika smutku (v překladu Davida Bernsteina vydalo opět Nakladatelství Lidové noviny).

Překladatel: Ondřej Zajac

Vystudoval bulharskou a srbskou filologii na FF UK. Překládá současnou bulharskou, srbskou a chorvatskou poezii i prózu. Jeho vlastní tvorba a překlady byly oceněny v několika soutěžích (např. v překladatelské soutěži Jiřího Levého – překlad básní Georgiho Gospodinova ze sbírky Třešeň jednoho národa) a publikovány ve sbornících a časopisech (Tvar, Plav, Dotyky, Slovanský jih atd.).

 Ondřej Zajac o knize

Vydavatelství: Literární salon

Svou činnost zahájilo v roce 2006. Je zaměřeno na poezii, a to zejména na debuty a začínající autory. Jeho zakladatelkou je Tereza Riedlbauchová (1977, Praha), básnířka, nakladatelka, editorka, překladatelka a literární historička. V letech 2001–2010 pořádala domácí salony: proběhlo třicet jedna večerů autorských čtení, někdy též výstavy či hudební a divadelní vystoupení. Překlad její sbírky Velká biskupovská noc vyšel i v Bulharsku (2011).

 Tereza Riedlbauchová o vydavatelství i o knize

 

Odkazy ke knize Lapidárium,

kterou pro Vás připravil Bulharský kulturní institut:

Lapidárium (.epub)

Lapidárium (.fb2)

Lapidárium (.mobi)

Lapidárium (.azw3)

Odkazy byly dostupné jen po dobu trvání projektu.

Partneři

Svilen Todorov © 2014 www.st-concept.com All rights reserved.