Зареждане на събития

« Всички събития

  • Отминало събитие.

ЕЗИКЪТ НА МЕДИИТЕ

февруари 19, 2015 @ 6:00 pm - 8:00 pm

Навигация на събитие

ЕЗИКЪТ НА МЕДИИТЕ, премиера на книгата „Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií)” на Божана Нишева

Вечерта е посветена на най-новите явления в българския и чешкия език на медиите, които възникват в определен социокултурен контекст и от една страна формират представите ни за света, а от друга – нерядко се сблъскват с устойчивите ни езикови навици.

Авторката на книгата е преподавател в Карловия университет в Прага и учен от Славянския институт при Чешката академия на науките. Книгата ще представят двама доказани специалисти – проф. Олга Мартинцова, която е сред основоположниците на неологията, науката за новите думи, в Чехия, и д-р Веселин Вачков, чиято биография на журналист и главен редактор на в. „Лидове новини” е част от съвременната история на чешкия медиен език.

Днес в общественото пространство нерядко се дискутира ролята на медиите и техния език при формирането на представите ни за света, в който живеем. Една от възможните гледни точки към този проблем предлага неотдавна излязлата книга на лингвистката д-р Божана Нишева Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií).

Езикът на медиите е невралгична точка в днешната обществена комуникация. В дебата за него се поставят редица актуални въпроси. За езиковите навици на авторите на медийни текстове, превръщащи се в еталон за речево поведение не само в сферата на официалното общуване, но и във всекидневния живот. За границите на толерантността към новите думи и изрази, навлизащи в езика. За промените в лексиката и за нуждата те да бъдат регулирани със закон. Някои от възможните отговори ще прозвучат на премиерата на книгата на д-р Божана Нишева, преподавател от Карловия университет в Прага и учен от Славянския институт при Чешката академия на науките. Книгата в контекста на българско-чешкото научно сътрудничеството ще представи проф. Олга Мартинцова. Името на проф. Мартинцова се свързва с установяването на неологията, науката изследваща и описваща иновациите в езика, като самостоятелна езиковедска дисциплина. Тя е и ръководител на авторския колектив от Института за чешки език при Чешката академия на науките, подготвил за издаване двата тома на речника Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. Д-р Веселин Вачков ще говори за случващото се в езика на медиите както от позицията на журналист, главен редактор и директор на един от най-влиятелните чешки всекидневници – в-к Lidové noviny, така и на лингвист, доктор на Карловия университет в Прага и член на Английското лингвистично дружество и на Съюза на учените в България.

Из рецензиите за книгата:

С актуалната си в обществен и научен аспект тематика книгата е несъмнен принос за славистиката. Ценна в нея е както теоретично-методологичната, така и аналитично-интерпретативната и́ страна.

Проф. Олга Мартинцова

При протичането на „иновационните” процеси в лексиката на двата езика на прелома на хилядолетието различаващите се в исторически план развойни пространства (средноевропейското и балканското), несъмнено се сблъскват по различен начин със съвременното пространство, определяно като „посттоталитарно”, „глобално” и как ли още не. Тъкмо сравнителният езиков анализ на този сблъсък е същина на книгата и източник на ново познание.

Проф. Людмила Ухлиржова

Детайли

Дата:
февруари 19, 2015
Час:
6:00 pm - 8:00 pm

Място

Galerie BKI-Praha
Klimentská 6, Praha 1, Galerie BKI-Praha, Prague Česká republika
+ Google Map

Парньори