DSCN5974

След успеха на изложбата „Иван Мърквичка – българският чех” Българският културен институт продължи да популяризира непознатия Мърквичка. Екипът на института направи дарение на триезичния каталог, който съпътстваше изложбата в Прага, на редица библиотеки в България и Чехия. Екземпляри от изданието вече има във фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, както и във…

Read more

Парньори