Knihy-pro-startupy

„Чешко-български и българо-чешки тематичен речник“ и „Чешко-български юридически речник“ на доц. д-р Елена Крейчова са онлайн със свободен достъп.
Автор и на двата речника е доц. д-р Елена Крейчова, абсолвент на Софийския университет „ Св. Климент Охридски“ и на Масариковия университет в Бърно, която преподава повече от 15 години български език в Катедрата по славистика на Масариковия университет.

„Чешко-български и българо-чешки тематичен речник“

„Чешко-български юридически речник“

Парньори