O nás



Bulharský kulturní institut v Praze je oficiální kulturní institucí Bulharské republiky u nás. Je součástí sítě zahraničních Kulturních institutů spadajících pod bulharské Ministerstvo kultury. Organizujeme bohatý kulturní program nejen v Praze, ale po celém území České republiky. Naším cílem je prezentovat bulharskou kulturu a kulturně-historické dědictví a posilovat dobré jméno Bulharské republiky. Více info…

Novinky




knigaa

SOUTĚŽ MLADÝCH BULHARISTŮ O NEJLEPŠÍ PŘEKLAD A PŮVODNÍ ESEJ

Vyhlašuje Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem v Praze Soutěž je věnována 140. výročí narození Jordana Jovkova (09. 11. 1880 – 15. 10 1937), vynikajícího mistra slova, spisovatele-humanisty a klasika bulharské literatury. Soutěž proběhne ve dvou samostatných sekcích: Překlad úryvku Jovkovovy povídky Posledna radost II díl z bulharštiny do češtiny. Úryvek…



Aktuálně v galerii






MÍSTA K SETKÁVÁNÍ

Bulharský kulturní institut pořádá první výstavu malíře Andreje Daniela, jehož tvorba je nerozlučně spjata se současným bulharským uměním. Výstava se zrodila během poslední návštěvy Andreje Daniela v Paříží, kdy se mu francouzské hlavní město zdálo plné míst k setkávání. Některá z nich jsou reálná, jiná – abstraktní, ale všechna umožňují zlehka se procházet mezi uměleckými epochami a “rozmlouvat“ s velikány moderny.

Malá černá stuha na plakátě je přípomínkou toho, že krátce před zahájením výstavy, 24. ledna tohoto roku, tento talentovaný umělec odešel z tohoto světa.

Více zde





NOVÉ PEXESO S BULHARSKOU TEMATIKOU

Kulturně-historické dědictví a tradice
Bulharsko je pokladnicí shromažďující v sobě thráckou, byzantskou i starořímskou kulturu. Setkáme se zde se zlatými a stříbrnými poklady starými přes dva tisíce let, ale i s unikátní obrozeneckou architekturou, působivými kostely a ztichlými kláštery..

…více informací zde

 

Partneři

Svilen Todorov © 2014 www.st-concept.com All rights reserved.