O násBulharský kulturní institut v Praze je oficiální kulturní institucí Bulharské republiky u nás. Je součástí sítě zahraničních Kulturních institutů spadajících pod bulharské Ministerstvo kultury. Organizujeme bohatý kulturní program nejen v Praze, ale po celém území České republiky. Naším cílem je prezentovat bulharskou kulturu a kulturně-historické dědictví a posilovat dobré jméno Bulharské republiky. Více info…

Novinky
003

Unikátní vydání představuje přínos tzv. bulharských Čechů k rozvoji Bulharska

Čerstvě vyšla z tisku kniha Bulharští Češi – první vydání svého druhu. Album představuje život, společenskou a veřejnou činnost a přínos více jak dvaceti Čechů, kteří významně přispěli k rozvoji a modernizaci nově osvobozeného Bulharska na konci 19. a na počátku 20. století. Zajímavé informace tohoto trojjazyčného vydání (česky, bulharsky a anglicky) jsou doplněny bohatým obrazovým materiálem…Aktuálně v galerii
20. století. Výstava malby Nikolaje Nikolova-Zikova

Letos na začátku října byla v galerii Sredec Ministerstva kultury v Sofii zahájena první samostatná výstava výtvarníka Nikolaje Nikolova-Zikova. Expozice zahrnuje více jak třicet maleb. Velká část z nich vznikla na konci 70. a na začátku 80. let minulého století…

Více zde

NOVÉ PEXESO S BULHARSKOU TEMATIKOU

Kulturně-historické dědictví a tradice
Bulharsko je pokladnicí shromažďující v sobě thráckou, byzantskou i starořímskou kulturu. Setkáme se zde se zlatými a stříbrnými poklady starými přes dva tisíce let, ale i s unikátní obrozeneckou architekturou, působivými kostely a ztichlými kláštery..

…více informací zde

 

Partneři

Svilen Todorov © 2014 www.st-concept.com All rights reserved.